Azadi

Undefined

Azadi

Vilka är vi?

Azadi är en trio som i sitt skapande använder sig av sin erfarenhet inom dans, cirkus och teater. Scenkonst tillsammans med estetiska läroprocesser står i fokus för detta samarbete med syfte att sprida rörelseglädje och uppmuntra till kreativitet.

Våran vision

Dans och cirkus är roligt och kan användas som ett verktyg som bevisar att dessa konstformer inte behöver ha något med prestige att göra och det påpekar att man kan skapa estetiska uppenbarelser utan hypermobilitet och att vara en jonglerarsmästare. Sätter man fokuset på kärleken av att röra på sig eller på utforskandet av kroppsrörelser och fantasins möjligheter då tappar tävling och jämförelse sin mening. Med grundtanken av att alla är olika och har något att erbjuda, skapar man en plattform där fokuset kan bli inåtriktad som kan leda till att man får möjlighet att lära känna sig själva på en djupare nivå men samtidigt öka sin kommunikations- och samarbetsförmåga i grupparbete.

Bokningsbara föreställningar:

Relativt läge

En föreställning om de fascinerande fysiska lagarna som hjälper och stjälper oss i vår vardag. Hur fungerar de? Vad händer om jag...? Med hjälp av dans och cirkus vill vi väcka nyfikenhet och intresse kring fysik och de fysiska lagar som påverkar rörelse.

Tid: Föreställningen ca 30 minuter, workshop ca 30-45 minuter beroende på önskemål från arrangör.

Målgrupp: Åk 6 till åk 9 men fungerar även för både yngre och äldre.

Scenyta: Gymnastiksal eller liknande med relativt högt i tak. Ca 8 meter bred och 6 meter djup. Gott allmän ljus och tillgång till ljudutrustning.

För mer info och pris kontakta: modamotala@gmail.com.

Gallery

Kontakt

Digambara foré
gabriel_szenaszki@hotmail.com

Abji & Anansi
mehdara@gmail.com

Azadi
modamotala@gmail.com

Pyro Somatics
csilla.domonkos@gmail.com

Tel.:
073-106-7590
Vi är baserade i Östergötland, Sverige men vi reser gärna.